Leppemärgid

Valmistatakse leppemärke tuleohutuse, elektriohutuse, töökaitse ja tervisekaitse tagamiseks ning pääseteede tähistusi avariiolukordades. Leppemärke toodetakse “EESTI VEETEEDE AMETI LEPPEMÄRKIDE KASUTAMISE “( “ESTONIAN NATIONAL MARITIME BOARD”) kataloogi ja
“THE MARITIME PROGRESS BOOK” (INGLISMAA) kataloogi alusel.

Eriotstarbelisi märke ja kleebiseid toodetakse tellija soovi järgi.

Leppemärkide hinnakiri.

MATERJAL KL PVC JH KL JH PV
_____________________________________________
Mõõt, mm   hind €/tk    hind €/tk      hind €/tk      hind €/tk
100×100
150×150
200×200
150×300

KL tavaline kleepkile
PVC PVC plaat paksusega 1mm
JH KL järelhelenduv (fotoluminestseeruv) PVC kleepkile
JH PVC järelhelenduv (fotoluminentseeruv) PVC plaat

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

 

1. Tuletõrjemärgid

tuletõrjemärgid

2. Pääseteede märgistus

pääseteed

3. Hoiatusmärgid

hoiatusmärgid

4. Kohustusmärgid

kohustusmärgid

5.Keelumärgid 

keelumärgid

6. Bussimärgid

bussimärgid

7. Pakendimärgistus

pakendimärgistus

8. Laevade tulekaitse plaanides kasutatavad leppemärgid

laevamärgid

laevamärgid2